Vonatkozó jogszabályok

Törvények, rendeletek:

ELJÁRÁSI REND
„Az art mozivá minősítés feltételeiről szóló 78/2013. (XII: 16.) EMMI rendelet” 1. § (1) bekezdése d) pontjában foglalt feltételek teljesítésére

A rendelet d) pontja szerint: „a moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozó” filmek számolhatók bele az előírt art %-ba.

Az NMHH Nemzeti Filmiroda kezdeményezte, hogy az Art-Mozi Egyesület vállalja a szakmai szervezet szerepét azokban az esetekben, amelyekben a filmnapokat, filmheteket nem valamely nemzetközi egyezmény vagy a mozin kívüli szakmai szervezet közreműködésével szervezi a mozi. Ezekben az esetekben az Art-Mozi Egyesület szakmai szervezetként hagyja jóvá a benyújtott programtervet a következő módon:

1. A mozi azokat a tervezett filmnapokat, filmfesztiválokat, amelyeket nem valamely nemzetközi egyezmény vagy a mozin kívüli szakmai szervezet közreműködésével szervez, a megrendezés időpontja előtt 30 nappal elküldi az egyesület Elnökségének, elnokseg@artmoziegyesulet.hu, amelynek jóvá kell hagynia a rendelet „D” kategóriába sorolásának szempontjából.
2. Az Elnökség jóváhagyásának feltétele, hogy a filmnapok, fesztiválok programja 60%-ának olyan filmeket kell tartalmazniuk, amelyek önmagukban is megfelelnek a rendelet a., b., vagy f., kategóriájának.
3. A programban vetített filmeknek igazodniuk kell a nevezett filmnapok, ill. fesztivál tematikájához.
4. Az Elnökség írásban visszaigazolja a mozinak az állásfoglalását 5 munkanapon belül.
5. Pozitív válasz esetén a mozi a forgalmazói statisztikában megjeleníti az Art-Mozi Egyesületet, mint szakmai szervezetet.
6. Az artmozi jelentéskezelőben a d-kategóriában a filmnap, filmhét megnevezését követően feltüntetésre kerül, hogy az Art-Mozi Egyesület elfogadta.
7. Az Art-Mozi Egyesület külön is elküldi az NMHH Nemzeti Filmirodának az elfogadott rendezvényeket.
8. Az elnökség által jóvá nem hagyott, és ezáltal a Nemzeti Filmirodának nem továbbított filmnapokkal, filmfesztiválokkal nem számolhatnak a jelentéskezelő rendszer „D” kategóriájában a mozik, a filmeket a g, kategóriába kell sorolni.
9. Természetesen a programot csak abban az esetben kell az elnökség részére megküldeni, ha a mozi szeretné azt elszámolni a jelentéskezelő rendszer ’D’ kategóriájában. Amennyiben nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, a fesztivál, filmnapok programja magától értetődően megrendezhető előzetes bejelentés nélkül is.

Az alternatív tartalmak meghatározott körének d-kategóriában történő elfogadásáról a Filmiroda dolgoz ki útmutatót.