Az Art Mozi Egyesület logó pályázata

A pályázat lezárult, köszönjük a rengeteg pályamunkát! A nyertesünk Nagy Dániel, vele dolgozunk tovább a végleges logó megalkotásán.

Pályázati kiírás:

A budapesti székhelyű, országos hatáskörű Art Mozi Egyesület pályázatot hirdet az egyesület új logójának megtervezésére.

A pályázat célja egy friss szellemű, modern megfogalmazású vizuális jel létrejötte, amely képes az értékek iránt elköteleződött magyar art-hálózat szellemiségének kifejezésére, a modern, 21. századi technológia és a kortárs filmkultúra megjelenítésére.

A FELADAT
Az Art-Mozi Egyesület logójának megtervezése.

Az egyesületről:
A szervezetben megtalálhatóak a fővárosi és vidéki artmozik és artfilm-forgalmazó cégek, s mindazok a szervezetek és magánszemélyek, amelyek elkötelezettek az egyetemes és hazai filmértékek terjesztése iránt és fontosnak tartják, hogy minőségi és népszerű művészfilmek is minél több vetítésen kerüljenek a mozik műsorára.

Az Art-Mozi Egyesület célja az art filmeket vetítő, nemzetközi mozilánctól független mozik érdekeinek, s az artfilmeket forgalmazó magyarországi vállalkozások érdekeinek szervezett képviselete, védelme. Segíti a kulturális célú moziüzemeltetést támogató feltételrendszer kialakítását és fenntartását. Programokat hirdet az art mozik törzsközönségének megtartása, bővítése érdekében, együttműködést alakít ki az art filmeket vetítő mozik, vetítőhelyek között.

Feladata a magyarországi artfilm-terjesztő szakma nemzetközi képviselete, nemzetközi együttműködések kialakítása is, illetve a magyar terjesztők nemzetközi továbbképzéseken való részvételének segítése. Szorgalmazza a Magyarországon épülő, ill. felújításra, korszerűsítésre kerülő art mozik technikai fejlesztési, korszerű működési feltételrendszerét. Az egyesület céljai elérése érdekében az aktuális problémákról tanácskozásokat tart a magyarországi jelentősebb fesztiválokhoz, filmszemlékhez kapcsolódó szakmai
programként (Jameson CineFest Miskolc, Kecskeméti Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál, Szolnoki Tudományos, ill. Képzőművészeti Filmszemle.)
A logónak tartalmaznia kell az Art Mozi Egyesület – Magyarország szavakat, s ugyanezt angolul is.
A logó fő felhasználási területei:
• nyomtatott kiadványok, műsorfüzetek, plakátok, szórólapok, molinók
• online felületek
• vetítővászon, mozgóképes felületek

A PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS DÍJAZÁSA
A pályázat nyilvános. Csak az első helyezett kap megbízást. A nyertes pályázatért fizetett díj: nettó 100.000 Ft. A nyertes pályázóval szerződést köt a Kiíró.
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázat egyfordulós.
1. Pályázni csak olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparvédelmi jogát nem sérti. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó köteles visszaadni.
2. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
3. A nyertes pályamunkák alkotói a pályamunkáknak a pályázatra való benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy munkájukkal a Kiíró a létrejött szellemi alkotásokon az egész világra kiterjedő, valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, kizárólagos felhasználási joggal rendelkezzen.
4. A pályázók vállalják, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, védelem alatt álló alkotásokat nem használnak fel, tisztán grafikai elemekkel dolgoznak.
5. A pályázók tudomásul veszik, hogy a Kiíró a benyújtott pályamunkák megvalósítására opcióval rendelkezik, és a pályázó köteles a Kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására. A pályázat beküldésével a pályázó automatikusan beleegyezik a pályamű nyilvánosságra hozatalába.
A PÁLYÁZATHOZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázati anyagot digitális formában (e-mailben) kell benyújtani. Egy pályázó több pályaművel is részt vehet a pályázaton.
A benyújtandó dokumentáció digitális részeinek elvárt formátuma: vektoros (EPS, AI), egy PDF ill. egy olyan jpg kiterjesztésű fájl, amely felbontása 300 dpi.
BEADÁS HATÁRIDEJE, ÉS MÓDJA
A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 25. éjfél
A pályázatokat kérjük az elnokseg@artmoziegyesulet.hu címre elküldeni.
Az e-mail tárgya legyen: „Az Art-Mozi Egyesület logója”.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőségű beérkezett pályázat esetén az első díjat ne adja ki.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK
• eredetiség
• az üzenet beágyazottsága, hozzáadott érték
• stílusosság
• tervezői következetesség
Érvénytelen az a pályázat:
• amelyet határidőn túl nyújtottak be;
• amely hamis adatot tartalmaz;
• amely nem felel meg a pályázati feltételeknek.
A Kiíró a pályázatot kizárhatja, amennyiben az nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek és ez a pályázat érdemi bírálatát nem teszi lehetővé.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az elnokseg@artmoziegyesulet.hu címen kérhető.